FLOW11 training - coaching - ontwikkeling

Wat is de volgende stap in jouw ontwikkeling?   

Wat moet er veranderen om jouw team succesvol te maken?

Hoe creëer je optimale betrokkenheid in je organisatie?

Jezelf blijven ontwikkelen

Uitdagend, complex en moeilijk

Verandering is de enige constante

Professioneel, als het gaat om je werk, je relatie tot anderen en de relatie tot jezelf. 

Groei en ontwikkeling start met bewustwording op jouw talenten, op jouw uitdagingen en op jouw gedrag en communicatie.

Op een positief kritische en uitdagende manier naar jezelf kijken zodat je nieuwe inzichten en vaardigheden ontwikkeld.  Inzicht krijgen in wat je (anders) moet doen om jouw doelen en dromen te realiseren.

Samenwerking in een team is per definitie uitdagend, complex en moeilijk. Mensen zijn namelijk van nature geneigd tot samenwerking maar hebben tegelijkertijd ook de behoefte om zich als individu te manifesteren. 

Zo ontstaat synergie en allergie in samenwerking.

Gedeelde ambities, gebruik maken van elkaars kwaliteiten, effectief communiceren, energie, enthousiasme, passie..? Of juist een moeizame samenwerking, achterblijvende resultaten, frustraties, conflicten, passiviteit..?

Een organisatie moet zich dan ook continue blijven veranderen, verbeteren en vernieuwen.

Verandering kan alleen plaatsvinden wanneer de mensen in je organisatie mee veranderen. Een grote mate van betrokkenheid en veranderkracht wordt van mensen gevraagd.    

Als organisatie dien je een aantal voorwaarden te bieden die essentieel zijn voor een succesvolle verandering. Denk bijv. aan een heldere visie, missie en waarden. Inspirerend leiderschap. Concrete doelen en verwachtingen. Efficiënte overlegstructuren, etc.   

Hoe word jij de beste versie van jezelf?

Hoe creëer jij synergie in jouw team?

Welke ontwikkeling is NU nodig?