PERSOONLIJKE COACHING & LOOPBAANBEGELEIDING

ON-THE-JOB TRAINING

Helder inzicht in jezelf, je kwaliteiten en uitdagingen.
In jouw kracht staan.

Individuele coaching en loopbaanbegeleiding geeft je inzicht in hoe je naar jezelf, je omgeving en de wereld kijkt. Inzicht in je overtuigingen en patronen, sterke en zwakke punten. Maar ook inzicht in wat er binnen jouw organisatie en jouw omgeving afspeelt en hoe je daarin het meest effectief kunt functioneren.

 

Bewustwording en keuzes

Coaching helpt je om ineffectieve patronen en gedrag te herkennen.
Als je je bewust bent van jouw belemmeringen en knelpunten ontstaat ruimte om andere keuzes te maken. Coaching helpt je bij het maken van die nieuwe keuzes. Zo vind je 
nieuwe manieren om meer grip op je professionele en persoonlijke leven te krijgen.

 

Persoonlijke coaching kan je antwoord geven op bijvoorbeeld:

  Waar liggen mijn ambities en talenten?
  Hoe kan ik beter omgaan met weerstand van anderen en van mezelf?
  Hoe kan ik meer impact hebben in mijn werk?
  Hoe breng ik balans in mijn werk- en privéleven?
  Hoe ga ik om met
 'lastige' mensen in mijn omgeving?
  Hoe ga ik met bepaalde frustraties de strijd aan?

Leren gebeurt niet in een trainingszaaltje met een powerpoint-marathon….

Leren doe je aan tafel bij je klant of tijdens een vergadering met je team. Leren doe je door te doen. 

Het is dan ook niet vreemd dat onderzoek aantoont aan dat medewerkers meer leren van on-the-job training dan van een training op een externe locatie.

 

Doen, doen en doen

Nieuw gedrag laten zien, nieuwe vaardigheden in praktijk brengen vraagt om veel herhaling. Daarom moet in een trainingstraject veel aandacht worden gegeven aan het concreet kunnen toepassen van nieuwe vaardigheden. Door zelf te ervaren, zelf te doen ontstaat er actieve betrokkenheid, inzicht en een stijgende motivatie.

 

Voordelen van on the job training:

  Leerdoelen zijn snel zichtbaar zodat resultaten sneller worden behaald.
  Directe vertaalslag van theorie naar de alledaagse praktijk.
  Tijdens on the job training wordt gewoon doorgewerkt.
  Men ontvangt praktijkgerichte en praktisch toepasbare feedback.
  Successen kunnen direct worden ervaren en gevierd.

 

On the job training: tijdens commerciële gesprekken bij de klant aan de tafel, bij vergaderingen, bij communicatie aan de telefoon en bij functionerings-, beoordelings-, feedback en coachgesprekken.

FLOW11   Training  •  Coaching  • Loopbaanbegeleiding

Tel.: + 31 (0)650248336

Web: www.flow11.nl   Mail: info@flow11.nl