WORD DE MANAGER DIE JE WIL ZIJN

TEAMONTWIKKELING

Verbeter je leiderschapsvaardigheden 

Je hebt het roer in handen en je doelen duidelijk. Toch heb je het gevoel dat het nóg beter kan. Het aansturen van mensen is een vak apart. Het kost vaak meer tijd, energie en inspanning dat je had verwacht.

Visie, tact en overtuigingskracht zijn essentiële kwaliteiten om mensen succesvol in beweging te krijgen. Succesvol sturing geven aan individuen en aan teams is een fantastische uitdaging. Hoe vul jij deze uitdaging zo goed mogelijk is en hoe word je de manager die je wil zijn?

Vanuit de specifieke ontwikkelbehoefte op leiderschap en de beoogde resultaten stemmen we een individueel- of groepstraject af. Eigen praktijksituaties en Onderwerpen hierin kunnen bijvoorbeeld zijn:


  Wat is jouw persoonlijke stijl en hoe kun je hierin flexibel zijn?
  Hoe geeft je leiding aan een team van individuen?
  Hoe creëer je draagvlak en hoe motiveer je medewerkers?
  Hoe begeleid en manege je verandering in de organisatie?
  Hoe geef richting aan strategische focus, missie, visie, waarden?
  Hoe vertaal je de strategische koers in gewenst gedrag op de werkvloer? 
•  Hoe beïnvloed je groepsprocessen?    

Ervaar de flow van échte samenwerking 

Een succesvol team zet organisatiedoelstellingen om in concrete resultaten. Ook al zijn je persoonlijke kwaliteiten nog zo goed, dat betekent niet altijd dat de gezamenlijke resultaten van de grond komen. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen leidt tot betere samenwerking. Goede communicatie, juiste taakverdeling en het managen van verwachtingen zijn daarbij cruciaal. Hoe maak je optimaal gebruik van wat ieder heeft in te brengen? Hoe zorg je dat teamleden elkaar versterken en samen in actie komen?

 

Elk maatwerk ontwikkeltraject start met het vaststellen van de kwaliteiten en de uitdagingen van het team. We definiëren onbewuste, ineffectieve patronen van het team. Vervolgens stellen we een programma samen met interventies (training, coaching) welke nodig zijn om als individu én als team beter te worden. Groeien in samenwerking én werkplezier waardoor er door gezamelijke verantwoordelijkheid resultaten worden geboekt. 
Thema's die binnen een maatwerk teamtraject aan de orde kunnen komen:


  Hoe creëren
 we een positieve aanspreekcultuur binnen het team?
  Hoe vinden we optimale samenwerking door aansluiting op elkaars voorkeursgedrags- en communicatiestijl?
  Hoe komen we tot een efficiente overleg- en vergaderstructuur?
  
Kennen we de missie en visie als team en hoe geven we hier concreet invulling aan?
  
Hoe verhogen we ons oplossingsgericht vermogen en onze creativiteit?
  
Hoe zelfsturend zijn we als team?
  
Welke onderstroom en onbewuste systemen houden we in stand als team?

FLOW11   Training  •  Coaching  • Loopbaanbegeleiding

Tel.: + 31 (0)650248336

Web: www.flow11.nl   Mail: info@flow11.nl